tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A female "Troll"
Man1: "She commented on my photo, it was fucking funny."
Man2: "She's such a Trollina"
viết bởi trollina123 19 Tháng tư, 2012