Top Definition
Awesome, amazing, baller, straight up sick, etc.
Yo dawg, that inward heel was so troph!
viết bởi dawgonific 03 Tháng mười, 2010
used during fishing: a very nice and long cast ; can be used by itself by just saying "Troph"
"Oh my god!, did you see that troph?"

"That cast was Troph"

viết bởi Craig D 28 Tháng mười, 2006
1. Straight up baller.

2. "Planet Earth" enthusiast.
3. Likes : "You should have advised earlier. You do not fucken respect tenants" -- Mysterious Le Lorne resident.
4. AOE3 pro.
"man troph is too pro. gg" - some noob
viết bởi critifer 24 Tháng chín, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×