tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
Somebody who doesn't take crap off anybody.
'Ben is a trussler, he doesn't let anybody give him shit'
viết bởi Englanddddd 29 Tháng mười, 2011