tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
a fat boy who has no friends and gets rejected if he asks out girls
Too bad tsvok, she said no.
viết bởi Mark Tsvok 05 Tháng sáu, 2003