tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A costa rican saying meaning awesome, cool, etc.
que tuanes, muy tuanes, super tuanes, tuanes tuanes, tuanisimo

-me gusta su pantalones, son muy tuanes
viết bởi bcg 08 Tháng tám, 2008