tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Nobody knows
I need to go home and tuck a hut
viết bởi Nico Tuckerhut 11 Tháng chín, 2011