tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
informal slang term for any form of cannabis/marahjuwana
"pass the tufla you greedy three toking bastard"
viết bởi SPIKEY360 09 Tháng ba, 2008

Words related to Tufla

cannabis grass marahjuwana pot weed