tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
I-D-I-O-T attention getter.
Urban Pancake is a complete Turbanassflake!
viết bởi sockgirl77 19 Tháng mười một, 2004