tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A brown Shih-tzu mixed with Chihuahua that resembles a turd and has Turd Burglar characteristics.
ex: "Aw, my cute little Turd Dog laid mini-me's"
viết bởi MixeePoo 15 Tháng năm, 2010