tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
To write something down.
"I know im gonna forget her address"
"Just Turf it down so you don't"
viết bởi Sniggdog 27 Tháng mười một, 2007

Words related to Turf it down

note it put it down record write write it down