Top Definition
A Turnchanger is a complex invention. A Turnchanger is usually described as "everything that you don't need on a piece of wood." This is because Turnchangers do everything. A common Turnchanger usally has one or two motors, lights, and cool music. Turnchangers are so cool and popular that it is not only a machine, it is a band. Turnchangers do in fact exist. They are really BRAWLIC.
"Turn Changers are like iPhones, but better."
"Okay. Lets have a Shindig."
"Yeah, farnesque."
"iltg. brawlic."
"OK, fine."
"Deal"
"Word"
#turn changer #turnchanger #jimmy #yimmy #brawlic #scott #somethings goin down #51 #shindig
viết bởi jimmy scott 04 Tháng mười, 2008
A Turnchanger is a complex invention. A Turnchanger is usually described as "everything that you don't need on a piece of wood." This is because Turnchangers do everything. A common Turnchanger usally has one or two motors, lights, and cool music. Turnchangers are so cool and popular that it is not only a machine, it is a band. Turnchangers do in fact exist. They are really BRAWLIC.
"Turn Changers are like iPhones, but better."
"Okay. Lets have a Shindig."
"Yeah, farnesque."
"iltg. brawlic."
"OK, fine."
"Deal"
"Word"
#turn changer #turnchanger #jimmy #yimmy #brawlic #scott #somethings goin down #51 #shindig
viết bởi jimmy scott 04 Tháng mười, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×