Top Definition
A date that is initiated via Twitter.
"Hey @insertgirlsname - I'd love to ask you out on a Twate. Drinks at @TheDrakeHotel Fri?"

"Aww I'd love to @insertguysname! It's a Twate - let's meet at 11pm!"
viết bởi conversated 09 Tháng năm, 2010
-noun

A twist of fate, but in the vagina.
The baby was born, by a strange twate, half-black.
viết bởi steddy15 03 Tháng ba, 2011
someone who will have sex with anything, mostly animals
otis is a twate, he fucked my guinea pig in the ass
viết bởi Anthony 12 Tháng hai, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×