tìm từ bất kỳ, như là swoll:
 
1.
To eat the pussy so good it gets raw.
Barry gave me a twatectomy last night.
viết bởi Magic Mona 23 Tháng một, 2013