tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A trio of twats.
When three complete twats are found in the same location you have a Twatrick
viết bởi ChrisGurr 24 Tháng chín, 2010