derivative of word, as in word up. from root source twerk , as substitute for work (as in "let me see what you twerkin with").
That's twerd, homie...
viết bởi rev. underpants 08 Tháng sáu, 2007
A twitter nerd.
Dorkus: I'm so stoked I can simultaneously update my twitter and facebook status now! Efficiency FTW!
Nerdus: you're such a twerd!
viết bởi ronakm 10 Tháng bảy, 2008
combination a nerd and nd some other random word.. this kid armen calls me one all the time
armen: dude ur such a twerd
me: your a tard
viết bởi D 2 da K 10 Tháng chín, 2004
A twitter nerd. Some one who tweets incessently.
She is always tweeting. She is a twerd
viết bởi ArmenMoloian 03 Tháng sáu, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×