derivative of word, as in word up. from root source twerk , as substitute for work (as in "let me see what you twerkin with").
That's twerd, homie...
#hiphop #twerk #twerd #south #word
viết bởi rev. underpants 08 Tháng sáu, 2007
A twitter nerd.
Dorkus: I'm so stoked I can simultaneously update my twitter and facebook status now! Efficiency FTW!
Nerdus: you're such a twerd!
#twitter #nerd #leetspeak #status #update
viết bởi ronakm 10 Tháng bảy, 2008
combination a nerd and nd some other random word.. this kid armen calls me one all the time
armen: dude ur such a twerd
me: your a tard
viết bởi D 2 da K 10 Tháng chín, 2004
A twitter nerd. Some one who tweets incessently.
She is always tweeting. She is a twerd
#twitter #nerd #tweet #tweeter #social media
viết bởi ArmenMoloian 03 Tháng sáu, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×