tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The residue left behind after one twerks.
Miley left a huge twerk stain on Robin's junk.
viết bởi Raw dawg 17 Tháng mười, 2013