Top Definition
transitive verb
: to send a text message from one cell phone to another while also sending a tweet to the same person.
intransitive verb
: to communicate by text messaging and tweeting simultaneously.
Henry and I had a long series of twexts. I decided to call him.
viết bởi Atlanta MDB 24 Tháng sáu, 2009
Sexting on twitter
While Mike was doing it with Angela, he twext his good time on twitter
viết bởi Travis0205 08 Tháng sáu, 2014
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×