Top Definition
Losers who read Twilight because:everyone else read it,they thought the movie was awesome,they thought the actors were HAWT OR they just saw the movie w/o reading tthe books OR they don't even like it and just pretend to b/c every1 else(namely posers) love it!
Shallow_Girl:OME!!!!I LOVE Robert sooo much he's sooo HAWT
Me:Shut up you twilight poser
Tine:Yeah twilight poser!!!!!
Twilight Originals:Go DIE!!!!!
viết bởi pockylover368 15 Tháng tư, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×