tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Irish Twilighter
Did you hear about that Twirish girl? All she Tweets about is Twilight and Bieber; she must be a very sad lunatic!
viết bởi junade.com 07 Tháng mười một, 2010