tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Fear of being a Twitard
Twitardmaniacphobia - huge fear of acting stupid
viết bởi Amber V. 31 Tháng năm, 2009

Words related to Twitardmaniacphobia

maniac phobia twilight twitard edward stupid
 
2.
Fear of turning into a twitard
"Twitardmaniacphobia is my worst fear of all. I never want to be a Twitard
viết bởi Amber Vengeance 31 Tháng năm, 2009