tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A website allowing for live video streaming linked to a user's Twitter account.
Did you see Paris Hilton on Twitcam last night?
viết bởi Ratdog 29 Tháng bảy, 2009