tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
a picture sent through the social network, twitter.
"shawty sent a twitpic, sayin come get this" - trey songz, LOL smiley face
viết bởi Tha Original P.Y.T 16 Tháng tám, 2009