tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Twitter Virginity
I joined Twitter and lost my Twitterginity.
viết bởi AngMcC 20 Tháng tư, 2009

Words related to Twitterginity

twitter cherry first tweet virginity