tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
twitteridus: #when#you #cant #stop #hashtaging #after #anything #you #say
Boy: Want to here a joke #comedy

Girl: No need to hash tag there... definitely twitteridus

Boy: Why are you so moody #question
viết bởi HighPowerJones 16 Tháng một, 2012