tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Something that is worth tweeting about.
That party was twitteriffic.
viết bởi Nny666 12 Tháng sáu, 2010