tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A woman with nice big boobs.
She has Two Passengers Up Front.
viết bởi X_herb 22 Tháng bảy, 2011