tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
An AFL football that uses Twitter
Yo dawg, that Harry O'Brien is a mad twootballer.
viết bởi SportSpiel 27 Tháng tư, 2010