tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:
 
1.
twitter hubby
Ill be your twubby.
viết bởi angeeee 02 Tháng năm, 2011