tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Having a Twitter-base crush.
I totally have a twush on you.
viết bởi TweetDeck 11 Tháng sáu, 2009