tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
giving someone oral sex and then biting their penis off.
Tyson: This time it won't be the ear.

Holyfield: Oh, that feels so good.AHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!

That is a Tyson Chomp.
viết bởi superbadchicksgivingmemclovin 25 Tháng sáu, 2010