tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The act of doing anything silly.
Guy 1 - "dude look at dierk's tits!"

Guy 2 - "dude your being a tyson walters."
viết bởi gine12345678999 25 Tháng mười, 2011