tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To commit a simple, careless error. Usually the domain of the junior dev.
John "pulled a Tysor"
viết bởi winterspan 23 Tháng mười hai, 2010