Top Definition
An amazing beatboxer from the UK
"Jesus, Tyte is the tightest beatboxer ever! He sounds like a damn echo chamber...."
viết bởi Anonymouse 31 Tháng mười, 2003
something exciting, happy, fun, great, good or nice
"I got the new 50 Cent CD today! It's so TYTE!"
viết bởi Lena 06 Tháng tư, 2003
Another term for something really great or an expression of delight
"This food is fully TYTE yaar!"
"Arey TYTE I can stand on my head!"
viết bởi Little Blue Patakha 15 Tháng một, 2003
Something really cool
"I really like Jaffar, he's such a TYTE guy!"
"This food is fully tyte! I want more!"
viết bởi Little Blue Patakha 03 Tháng một, 2003
an adjective describing something good, exciting, fun, etc....
That was a hella tyte music video!
viết bởi tha tytest person ever 01 Tháng bảy, 2003
Cool
Down
This car is tyte because it's pimped out '03 Cadilac
viết bởi N2k 13 Tháng năm, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×