tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
UNGAO is a word that means UNGAO
The corea said UNGAO
viết bởi Railin 10 Tháng mười một, 2003