tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
THE OPPOSITE OF TONED
YOUR BODY IS UNTONED
viết bởi GjP 16 Tháng ba, 2012