tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
Acronym for: You really like acronyms, don't you?
<hexa> URLADY
<dood> im not ghey!
<hexa> mwahaha
viết bởi hexa 11 Tháng mười hai, 2003