tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
An large city or town that is uber.
New York is like Ubertropolis tbh irl imo
viết bởi The King of Uber 11 Tháng chín, 2010