tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a slang term for vagina, vaginal cavity, or vaginal region
that girl's ubungen is super flabby
viết bởi Milconrane 09 Tháng sáu, 2010