tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A laptop with Ubuntu installed on it.
I just changed my laptop with Windblows into an Ubuntop!
viết bởi Muny 14 Tháng bảy, 2012