tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
a girl who looks like a prawn.
This Udin is tasty.
Please pass the Udin.
viết bởi epicppl 25 Tháng mười một, 2012