tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
What most Indian girls tend to be.
Hey look at that Indian girl, she looks like one of those typical ugly Indian girls.
viết bởi Chris120405 03 Tháng mười, 2008