tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
The opposite of a Sexy Llama: An ugly, stupid person.
Oh my God! He's such an Ugly Llama.
viết bởi None ya business 10 Tháng sáu, 2005