tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Teh dancing queen
Ult is so 1337 when he dances teh ddr
viết bởi DragonHunter 16 Tháng hai, 2004