tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
the worst something can get.
that party was so unbrood, good thing we left leave.
viết bởi Nicklu 08 Tháng tám, 2011