tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
When one's boner is soo erect that its causing one's belt buckle to come undone
"Woah! Dude, you're unbuckling!"
viết bởi SexySandy 03 Tháng mười hai, 2012