Top Definition
A "practical joke" or show of bromantic affection where a guy jumps on the back of an unsuspecting guy and grabs that guy's genitals/penis (i.e. the unicorn's horn).
"Wow, I was just in the lobby and saw a drunk guy jump on another dude's back and grab his junk! He unicorn ambushed him in front of everyone!"
viết bởi Hola Gatino! 14 Tháng mười, 2008
A sign of bromantic affection or a practical joke where a guy jumps on the back of an unsuspecting guy and grabs his family jewels so hard he defecates in his pants!
"Dude! I was down in the lobby and just saw a big guy just jump on this AZN dude's back and grab his nuts! The AZN was so freakin scared he shit his pants!"
"No way! He Unicorn Ambushed that slope!"
viết bởi Gatito! 18 Tháng mười một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×