tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
the bit of pubic hair that a girls missed after shaving... her ass
Oh shit! your ass has unicorn fluff!!
viết bởi Yoti 12 Tháng mười, 2009