tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Something totally fictitious involving sexual exploit.
Guy #1: Yo man I totally banged the shit outta that milf from the gym!

Guy #2: UNICORN VAGINA!!!!!!! stop with the goddamn lies man!
viết bởi 2drunkskunk 31 Tháng mười, 2009