tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
Being Entoxicated.
Uncle Donny was so Unjulated.
viết bởi AudriDuuk 11 Tháng chín, 2010