tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Un-re-fu-ee-ate-ed.

To be challenged; to be unfounded.
Kevin's grasp of the English language is unrefutiated.
viết bởi Shari Fedak 16 Tháng chín, 2005